Deklaracja CIT-8

Deklaracja roczna podatników podatku od osób prawnych składana jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego jednostki. W przypadku tych podatników, którzy przyjęli standardowy rok podatkowy równy kalendarzowemu, złożona musi zostać nie później niż ostatniego dnia marca roku następnego po roku, za który składana jest deklaracja. W tym samym terminie ...

Obsługa wzorów deklaracji CIT na 2016 rok 

Program fillUp obsługuje aktualne wzory deklaracji obowiązujących w roku 2016, druki: CIT-8 wersja 23, CIT-8A wersja 10 oraz CIT-8B wersja 9 w apliakacji wypełnisz także wzory deklaracji archiwalnych do wersji CIT-8 nr 21.

Zmiany w CIT 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie podatku CIT wprowadzane są następujące zmiany...

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Transakcje zagraniczne a CIT-8

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje ...