Rozlicz CIT-8 za 2015 rok

Pamiętaj o terminowym złożeniu deklaracji CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W deklaracji wprowadzić należy wszystkie przychody, również zwolnione z opodatkowania, ustalić stawkę i kwotę podatku oraz dokonać zapłaty podatku. Wypełniony CIT-8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do końca marca 2016 r. ...

Obsługa wzorów deklaracji CIT na 2016 rok 

Program fillUp obsługuje aktualne wzory deklaracji obowiązujących w roku 2016, druki: CIT-8 wersja 23, CIT-8A wersja 10 oraz CIT-8B wersja 9 w apliakacji wypełnisz także wzory deklaracji archiwalnych do wersji CIT-8 nr 21.
Aplikacja umożliwia automatyczne konwertowanie danych (przepisanie) z deklaracji CIT-8 wersja 22 do wersji 23 druku CIT-8.

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Zerowa deklaracja CIT-8 - tak zwany zerowy CIT8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składać należy nie tylko w przypadku, gdy występuje określona kwota, od której zapłacić trzeba podatek. Występują bowiem sytuacje, w których mimo braku podatku CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego - tak zwany zerowy CIT-8 ...

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Transakcje zagraniczne a CIT-8

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje ...