fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz! CIT-8 (22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 5 5 2

Deklaracja CIT-8

Deklaracja roczna podatników podatku od osób prawnych składana jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego jednostki. W przypadku tych podatników, którzy przyjęli standardowy rok podatkowy równy kalendarzowemu, złożona musi zostać nie później niż ostatniego dnia marca roku następnego po roku, za który składana jest deklaracja. W tym samym terminie ...

 

Projekty nowych wzorów deklaracji CIT na 2016 rok 

Na 2016 rok planowane są zmiany w formularzu CIT-8/O ( wersja 10), gdzie będzie można wypełnić większą ilość pozycji dotyczących dochodów zwolnionych w części B. Na formularzach CIT-8/A ( wersja 10) i CIT-8/B ( wersja 9) części F i G, dotyczące kwot należnych zaliczek miesięcznych oraz kwartalnych, zostaną połączone w jedną część F. Więcej informacji o projektach zmian wzorów deklaracji w 2016 rok znajdziesz na fillUp. 

Zmiany w CIT 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie podatku CIT wprowadzane są następujące zmiany...

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Transakcje zagraniczne a CIT-8

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje ...