Wypełnij deklarację CIT-8 on-line teraz >

Wypełnij CIT-8 teraz >

Deklaracja CIT-8

Deklaracja roczna podatników podatku od osób prawnych składana jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego jednostki. W przypadku tych podatników, którzy przyjęli standardowy rok podatkowy równy kalendarzowemu, złożona musi zostać nie później niż ostatniego dnia marca roku następnego po roku, za który składana jest deklaracja. W tym samym terminie ...

Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w programie fillUp

Wydrukuj CIT-8 lub wyślij elektronicznie do e-deklaracje.gov.pl

Fillup pobierz - za darmo za darmo Uruchom wersję on-line teraz >
  • wersja dla Windows
  • wersja dla Mac OS
  • wersja dla Linux
  • wersja dla iPad
  • wersja dla Android
  • uruchom on-line

Dla firm 90 dni bez żadnych limitów.

Do użytku prywatnego za darmo na zawsze!

Zmiany w CIT 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie podatku CIT wprowadzane są następujące zmiany...

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Transakcje zagraniczne a CIT-8

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje ...