Zmiany w CIT 2017 r.

Od stycznia 2017 r. jednostki rozliczające podatek CIT czeka szereg zmian, które mogą w znaczący sposób wpływać na wartość płaconego podatku. Dotyczą one zarówno stawki podatku, jak i zasad dokumentowania transakcji z innymi podmiotami.
Zmiany wprowadzane będą co do zasady od roku podatkowego rozpoczyna ...

Obsługa wzorów deklaracji CIT na 2017 rok 

Program fillUp obsługuje aktualne wzory deklaracji obowiązujących w roku 2017, druki: CIT-8 wersja 24, CIT-8A wersja 11 oraz CIT-8B wersja 10 w apliakacji wypełnisz także wzory deklaracji archiwalnych do wersji CIT-8 nr 21.
Aplikacja umożliwia automatyczne konwertowanie danych (przepisanie) z deklaracji CIT-8 wersja 23 do wersji 24 druku CIT-8.

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Zerowa deklaracja CIT-8 - tak zwany zerowy CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składać należy nie tylko w przypadku, gdy występuje określona kwota, od której zapłacić trzeba podatek. Występują bowiem sytuacje, w których mimo braku podatku CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego - tak zwany zerowy CIT-8 ...

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Transakcje zagraniczne a CIT-8

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje ...