Wypełnij deklarację CIT-8 on-line teraz >

Wypełnij CIT-8 teraz >

Deklaracja CIT-8

Deklaracja roczna podatników podatku od osób prawnych składana jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego jednostki. W przypadku tych podatników, którzy przyjęli standardowy rok podatkowy równy kalendarzowemu, złożona musi zostać nie później niż ostatniego dnia marca roku następnego po roku, za który składana jest deklaracja. W tym samym terminie ...

Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w programie fillUp

Wydrukuj CIT-8 lub wyślij elektronicznie do e-deklaracje.gov.pl

Fillup pobierz - za darmo za darmo Uruchom wersję on-line teraz >
  • wersja dla Windows
  • wersja dla Mac OS
  • wersja dla Linux
  • wersja dla iPad
  • wersja dla Android
  • uruchom on-line

Dla firm 90 dni bez żadnych limitów.

Do użytku prywatnego za darmo na zawsze!

Darowizny – informacje w CIT-8

Darowizna otrzymana przez podatnika CIT (osobę prawną – np. z o.o., stowarzyszenie) na cele wskazane w ustawach podatkowych – czyli darowizna obniżająca dochód u darczyńcy, powoduje określone konsekwencje w deklaracji CIT-8 zarówno u darczyńcy, jak i obdarowanego.

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Właściwość urzędu skarbowego

W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru (KRS) lub ze statutu lub umowy, jeżeli ...