Archiwalne druki CIT

W programie fillUp znajdziesz także archiwalne druki i e-deklaracje CIT-8 oraz inne formularze CIT.

Archiwalny druk CIT-8 wraz z archiwalnymi załącznikami

CIT-8 (25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (obowiązujący od 23.06.2017 do 29.06.2018) - pobierz >
CIT-8 (24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016) - pobierz >
CIT-8 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (obowiązujący od 2016-01-01 do ) - pobierz >
CIT-8 (22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (obowiązujący od 2015-01-01 do 2015-12-31) - pobierz >
CIT-8 (21) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (obowiązujący od 2012-01-01 do 2014-12-31) - pobierz >
CIT-8/O (9) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (obowiązujący od: 2015-01-01 do 2015-12-31) - pobierz >
CIT-8/O (8) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (obowiązujący od: 2011-01-01 do 2014-12-31) - pobierz >
CIT-D (4) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (obowiązujący 2015-01-01 do 2015-12-31) - pobierz >
CIT-D (3) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (obowiązujący 2012-01-01 do 2014-12-31) - pobierz >

W fillUp możesz konwertować starsze wersje deklaracji CIT-8 do aktualnie obowiązujących.

Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu, (konwerter deklaracji) użytkownicy, którzy zaimportują do fillUp (z pliku xml) przykładowo deklarację CIT-8 w wersji 23, będą mogli automatycznie przenieść (konwertować) dane do nowego, aktualnie obowiązującego formularza CIT-8 w wersji 24. Oznacza to, że od tej chwili można to wykonać bez żmudnego przepisywania wcześniej wpisanych kwot i uzupełniania aktualnej wersji formularza od początku. To rozwiązanie przydatne przede wszystkim dla tych z Państwa, których system księgowy, arkusze kalkulacyjne lub inne rozwiązania, generują stare wersje formularzy. Więcej informacji jak działaj konwerter deklaracji znajdą Państwo w dokumentacji - Pomoc: Konwersja formularzy.

Archiwalne druki CIT

CIT-10Z (2) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązujący od 2015-01-01 do 2015-12-31) - pobierz >
CIT-10Z (1) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązujący od 2012-01-01 do 2014-12-31) - pobierz >
CIT-11R (2)  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (od 2015-01-01 do 2015-12-31) - pobierz >
CIT-11R (1)  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (od 2012-01-01 do 2014-12-31) - pobierz >
CIT-9R (4) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (obowiązujący od 2015-01-01 do 2015-12-31) - pobierz >
CIT-9R (3) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (obowiązujący od 2012-01-01 do 2014-12-31) - pobierz >

Sprawdź archiwalne druki w sekciji CIT na druki-formularze.pl >