Druki i e-deklaracje CIT- 8 za 2023 rok

W programie fillUp znajdziesz także inne niż CIT-8 druki i e-deklaracje, poniżej lista aktualnych formularzy CIT:

 1. CIT-8 (32) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2022)
 2. CIT-8/O (18) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 3. CIT-ST (8) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 4. CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
 5. SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 6. CIT/BR (8) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
 7. CIT-D (7) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
 8. CIT/MIT (3) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
 9. CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
 10. CIT/8SP (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 11. CIT/8S (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 12. CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 13. CIT/IP (3) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 14. CIT/WW (3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 15. CIT/WZ (2) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych
 16. TPR-C Informacja o cenach transferowych,
 17. TPR-C Informacja o cenach transferowych, podmiot zawierał WYŁĄCZNIE TRANSAKCJE KONTROLOWANĄ ZWOLNIONĄ z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Sprawdź druki w sekcji CIT na druki-formualrze.pl »

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Druki i e-deklaracje CIT- 8 za 2022 rok

W programie fillUp znajdziesz także inne niż CIT-8 druki i e-deklaracje, poniżej lista aktualnych formularzy CIT:

 1. CIT-8 (32) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2022)
 2. CIT-8/O (18) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 3. CIT-ST (8) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 4. CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
 5. SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 6. CIT/BR (8) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
 7. CIT-D (7) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
 8. CIT/MIT (3) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
 9. CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
 10. CIT/8SP (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 11. CIT/8S (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 12. CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 13. CIT/IP (3) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 14. CIT/WW (3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 15. CIT/WZ (2) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych
 16. TPR-C Informacja o cenach transferowych,
 17. TPR-C Informacja o cenach transferowych, podmiot zawierał WYŁĄCZNIE TRANSAKCJE KONTROLOWANĄ ZWOLNIONĄ z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Sprawdź druki w sekcji CIT na druki-formualrze.pl »

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Druki i e-deklaracje CIT- 8 za 2021 rok

W programie fillUp znajdziesz także inne niż CIT-8 druki i e-deklaracje, poniżej lista aktualnych formularzy CIT:

 1. CIT-8 (31) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2021)
 2. CIT-8/O (17) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 3. CIT-ST (8) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 4. CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
 5. SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 6. CIT/BR (8) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
 7. CIT-D (7) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
 8. CIT/MIT (3) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
 9. CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
 10. CIT/8SP (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 11. CIT/8S (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 12. CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 13. CIT/IP (3) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 14. CIT/WW (3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 15. CIT/WZ (2) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych
 16. TPR-C Informacja o cenach transferowych,
 17. TPR-C Informacja o cenach transferowych, podmiot zawierał WYŁĄCZNIE TRANSAKCJE KONTROLOWANĄ ZWOLNIONĄ z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Sprawdź druki w sekcji CIT na druki-formualrze.pl »

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Druki i e-deklaracje CIT- 8 za 2020 rok

W programie fillUp znajdziesz także inne niż CIT-8 druki i e-deklaracje, poniżej lista aktualnych formularzy CIT:

 1. CIT-8 (30) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2020)
 2. CIT-8/O (17) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 3. CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 4. CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
 5. SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 6. CIT/BR (8) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
 7. CIT-D (7) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
 8. CIT/MIT (3) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
 9. CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
 10. CIT/8SP (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 11. CIT/8S (4) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 12. CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 13. CIT/IP (3) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 14. CIT/WW (3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 15. CIT/WZ (1) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

Sprawdź druki w sekcji CIT na druki-formualrze.pl »

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »