Druki i e-deklaracje CIT

W programie fillUp znajdziesz także inne niż CIT-8 druki i e-deklaracje, poniżej lista aktualnych formularzy CIT:

[CIT-ST] Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - pobierz >
[CIT-ST/A] Informacja o zakładach (oddziałach) - pobierz >
[CIT-D] Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach - pobierz >
[CIT/BR] Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych >
[CIT/TP] Uproszczone sprawozdanie - ceny transferowe - pobierz >
[CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - pobierz >
[CIT-10Z] Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz >
[SSE-R] Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia - pobierz >
[SSE-R/A] Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą - pobierz >
[CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - pobierz >
[CIT-11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR - pobierz >
[CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców - pobierz >
[CIT-6AR] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - pobierz >
[IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz >
[IFT-2] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz >
[CIT-5] Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - pobierz >
[CIT-6R] Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz >
[CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - pobierz >
Zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych - pobierz >
[SPR/MT] Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego - pobierz >
[CIT-CFC] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - pobierz >

Sprawdź druki w seksji CIT na druki-formualrze.pl >