Przykład wypełnionej deklaracji CIT-8 i CIT-8/O

Spółka IZOTROLL sp. z o.o. posiadająca rok podatkowy równy kalendarzowemu w 2023 r. uzyskała przychód 40.000.000 zł.
Jej koszty uzyskania wyniosły 2.000.000 zł, jednocześnie spółka wykazuje stratę z roku poprzedniego w kwocie 50% straty wykazanej – 10.000.000 zł.
Spółka uczyniła darowiznę w kwocie 400.000 zł na rzecz fundacji „Nadzieja w sercu małych dzieci” odliczając ją od dochodu.
Spółka posiada 10 oddziałów w różnych miastach Polski. 
Pozostając powiązanym z innymi podmiotami niezbędne było wykonanie dokumentacji cen transferowych spółki.

Pobierz pliki PDF z przykładowo wypełnioną deklaracją CIT-8 i CIT8/O w programie fillUp.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »