Przykład wypełnionej deklaracji CIT-8 i CIT-8/O

Spółka IZOTROLL sp. z o.o. posiadająca rok podatkowy równy kalendarzowemu w 2017 r. uzyskała przychód 40.000.000 zł.
Jej koszty uzyskania wyniosły 2.000.000 zł, jednocześnie spółka wykazuje stratę z roku poprzedniego w kwocie 50% straty wykazanej – 10.000.000 zł.
Spółka uczyniła darowiznę w kwocie 400.000 zł na rzecz fundacji „Nadzieja w sercu małych dzieci” odliczając ją od dochodu.
Spółka posiada 10 oddziałów w różnych miastach Polski. 
Pozostając powiązanym z innymi podmiotami niezbędne było wykonanie dokumentacji cen transferowych spółki.

Pobierz pliki PDF z przykładowo wypełnioną deklaracją CIT-8 i CIT8/O w programie fillUp.