Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w fillup

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną
lub przez e-Deklaracje.

Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w fillup
30 dni
za darmo

W większości jednostek termin na e-podpisanie spraozdania finansowego za 2021 r. został przesunięty o 3 miesiące. Oznacza to, że w przypadku jednostki o roku obrotowym równym kalendarzowemu termin ten upływa z końcem czerwca 2022 r. wydłużeniu o kolejny miesiąc uległ również termin na elektroniczne przekazanie podpisanego sprawozdania do KRS oraz do Szefa KAS. 

Deklarację CIT-8 za 2021 r. złożyć można do końca czerwca 2022 r. Pierwotny termin - 31 marca, czyli wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego - zostaje w 2022 r. wydłużony. Termin zbiega się zatem z ostateczną datą na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.  

Podatnik może w terminie wcześniejszym przygotować i wysłać deklarację CIT-8 z odpowiednimi załącznikami, natomiast podatek CIT zapłacić nawet ostatniego dnia nowego, wydłużonego terminu!

CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup®

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl
i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS

Pobierz fillup
Pobierz fillup z CIT-8

Śledź zmiany w podatku CIT i sprawdź, co zmieniło się w przepisach w trakcie 2022 r. i jak wyglądają przepisy obowiązujące w 2021, 2022 i 2023 r. Zmiany wpływają na kwoty wykazywane w rocznej deklaracji CIT-8 oraz w innych deklaracjach składanych w trakcie roku do urzędów skarbowych.

Dokumentację (sprawozdania finansowe) do e-KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki, dostarcza się wyłącznie w ściśle określonej formie, tj. elektronicznie. Pozwala to na ograniczenie dla części jednostek obowiązków wysyłki sprawozdań do KAS i urzędów skarbowych. e-Sprawozdania finansowe za 2021 roku należy składać w najnowszej wersji pliku xml JPK_SF...

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Deklaracja CIT/WZ związana jest z płatnościami nierzetelnymi, za które uznać należy nieterminowe rozliczenia po upływie 90 dni od daty określonej jako termin zapłaty na fakturze lub w umowie zawartej między stronami. 

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Zmiany w podatkach sugerują poszukiwanie nowych metod opodatkowania i przeprowadzenia dotychczasowej struktury podmiotów. Budzi to zainteresowanie organów kontrolnych, jeśli jedynym celem pozostaje uniknięcie opodatkowania. Czy zmiany struktur podatkowych przedsiębiorstw będą opłacalne i jakie są metody na Nowy Ład Podatkowy?

Stawki, kto może płacić estoński CIT za 2021 i jakie są warunki ryczałtu CIT. Sprawdź zmiany w sprawozdaniu finansowy dla rozliczających estoński CIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy - zgodnie z brzmieniem nazwy - osób prawnych. Dodatkowo oprócz osób prawnych podatkowi podlegają spółki kapitałowe w organizacji. Nie są one jednak jedynymi podmiotami, które zobowiązane są do zapłaty tego podatku. Podatnikami CIT od 2021 roku są bowiem również inne podmioty mimo że nie posiadają one statusu osoby prawnej.

Obowiązek JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych za 2021 rok, zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolite Pliki Kontrolne to zbiory danych, tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawierają informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie.

W fillup® dzięki JPKomat JPK_V7M i JPK_V7K przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, Pamiętaj również o istniejącym obowiązku wysyłki w pliku JPK_SF e-sprawozdań finansowych do KRS oraz do szefa KAS. 

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Kwoty wykazywane w CIT-8 raportowane są w 2021 r. w plikach JPK przekazywanych na rzecz organów podatkowych na ich żądanie - w szczególności poprzez JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i pozostałe pliki kontrolne, które możesz także przygotować i wysłać z fillup® - więcej o kontrolach na jpk.info.pl.