Zmiany w CIT 2018 r.

Od stycznia 2018 r. przygotować muszą się na nowe limity rozliczeń podatkowych, amortyzacji, rozliczania w kosztach i przychodach ponoszonych wydatków. Zmiany wpłyną na wartość należnego podatku oraz zasady rozliczania CIT w 2018 r. a także na kwoty wykazywane za ten roku w CIT-8...

Obsługa wzorów deklaracji CIT - 2018 rok 

Program fillUp obsługuje aktualne wzory deklaracji obowiązujących w roku 2018 za 2017, druki: CIT-8 wersja 25, CIT-8A wersja 11 oraz CIT-8B wersja 10. Poradnik - rozlicz CIT-8 za 2017 rok >

W fillUp dostępny już jest nowy wzór deklaracji i e-Deklaracji CIT-8 wersja 26 do rozliczeń dochód/strata osiągnięty po 31 grudnia 2017 za rok 2018.

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Zerowa deklaracja CIT-8 - tak zwany zerowy CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składać należy nie tylko w przypadku, gdy występuje określona kwota, od której zapłacić trzeba podatek. Występują bowiem sytuacje, w których mimo braku podatku CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego - tak zwany zerowy CIT-8 ...

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Transakcje zagraniczne a CIT-8

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje ...

Obowiązek JPK 2018

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych od stycznia 2018 roku, zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

W programie fillUp dzięki JPKomat JPK_VAT przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, a dodatkowo w bardzo prosty sposób aplikacja fillUp na podstawie JPK_VAT wygeneruje automatycznie Twoją deklarację VAT-7.

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Niezależnie od tego kwoty wykazywane w CIT-8 są od lipca 2018 r.  raportowane w plikach JPK przekazywanych na rzecz organów podatkowych na ich żądanie - w szczególności poprzez JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i pozostałe pliki kontrolne, które możesz także przygotować i wysłać z programu fillUp - więcej o kontrolach na jpk.info.pl.