Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w fillup

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną
lub przekaż wniosek online do ePUAP

30 dni
za darmo

Deklarację CIT-8 za 2020 r. złożyć można do końca czerwca 2021 r. Pierwotny termin - 31 marca, czyli wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego - zostaje w 2021 r. wydłużony. Termin zbiega się zatem z ostateczną datą na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.  

Podatnik może w terminie wcześniejszym przygotować i wysłać deklarację CIT-8 z odpowiednimi załącznikami, natomiast podatek CIT zapłacić nawet ostatniego dnia nowego, wydłużonego terminu!

CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w Program fillup®

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl
i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS

Pobierz fillup
Pobierz fillup z CIT-8

Śledź zmiany w podatku CIT i sprawdź, co zmieniło się w przepisach w trakcie 2020 r. Zmiany wpływają na kwoty wykazywane w rocznej deklaracji CIT-8 oraz w innych deklaracjach składanych w trakcie roku do urzędów skarbowych.

Dokumentację (sprawozdania finansowe) do e-KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki, dostarcza się wyłącznie w ściśle określonej formie, tj. elektronicznie. Pozwala to na ograniczenie dla części jednostek obowiązków wysyłki sprawozdań do KAS i urzędów skarbowych. e-Sprawozdania finansowe za 2020 roku należy składać w najnowszej wersji (1-2) pliku xml JPK_SF...

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Deklaracja CIT/WZ związana jest z płatnościami nierzetelnymi, za które uznać należy nieterminowe rozliczenia po upływie 90 dni od daty określonej jako termin zapłaty na fakturze lub w umowie zawartej między stronami. 

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy - zgodnie z brzmieniem nazwy - osób prawnych. Dodatkowo oprócz osób prawnych podatkowi podlegają spółki kapitałowe w organizacji. Nie są one jednak jedynymi podmiotami, które zobowiązane są do zapłaty tego podatku. Podatnikami CIT od 2021 roku są bowiem również inne podmioty mimo że nie posiadają one statusu osoby prawnej.

Stawki, kto może płacić estoński CIT za 2021 i jakie są warunki ryczałtu CIT. Sprawdź terminy deklaracji dla spółek opodatkowanych ryczałtem - estoński CIT.

Obowiązek JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych za 2020 rok, zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolite Pliki Kontrolne to zbiory danych, tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawierają informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie.

W Program fillup® dzięki JPKomat JPK_V7M i JPK_V7K przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, Pamiętaj również o istniejącym obowiązku wysyłki w pliku JPK_SF e-sprawozdań finansowych do KRS oraz do szefa KAS. 

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Kwoty wykazywane w CIT-8 raportowane są w 2020 r. w plikach JPK przekazywanych na rzecz organów podatkowych na ich żądanie - w szczególności poprzez JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i pozostałe pliki kontrolne, które możesz także przygotować i wysłać z Program fillup® - więcej o kontrolach na jpk.info.pl.