Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w fillup

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną
lub przez e-Deklaracje.

Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w fillup

Termin sporządzenia spraozdania finansowego za 2022 r. mija 31 marca 2023 roku, a termin jego zatwierdzenia 30 czerwca 2023 roku. Bez zmian pozostaje również termin na elektroniczne przekazanie podpisanego sprawozdania do KRS oraz do Szefa KAS. Termin na złożenie deklaracji i zapłaty podatku za rok podatkowy, który zakończy się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. przypada również 30 czerwca 2023 r. 

CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup®

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl
i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS

uruchom online 30 dni
za darmo
Wypełnij CIT-8

Śledź zmiany w podatku CIT i sprawdź, co zmieniło się w przepisach w trakcie 2022 r. i jak wyglądają przepisy obowiązujące w 2021, 2022 i 2023 r. Zmiany wpływają na kwoty wykazywane w rocznej deklaracji CIT-8 oraz w innych deklaracjach składanych w trakcie roku do urzędów skarbowych.

Dokumentację (sprawozdania finansowe) do e-KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki, dostarcza się wyłącznie w ściśle określonej formie, tj. elektronicznie. Pozwala to na ograniczenie dla części jednostek obowiązków wysyłki sprawozdań do KAS i urzędów skarbowych. e-Sprawozdania finansowe za 2022 roku należy składać w najnowszej wersji pliku xml JPK_SF...

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Deklaracja CIT/WZ związana jest z płatnościami nierzetelnymi, za które uznać należy nieterminowe rozliczenia po upływie 90 dni od daty określonej jako termin zapłaty na fakturze lub w umowie zawartej między stronami. 

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Począwszy od 2022 r., coraz częściej problemem wspólników spółek opodatkowanych CIT, pozostaje składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki ZUS. Dotychczasowe powołanie do składu organów spółki na podstawie uchwały, przetało być atrakcyjną formą uniknięcia obciążeń publicznych. Do dyspozycji pozostają inne metody rozliczeń ze spółką...

Zmiany w podatkach sugerują poszukiwanie nowych metod opodatkowania i przeprowadzenia dotychczasowej struktury podmiotów. Budzi to zainteresowanie organów kontrolnych, jeśli jedynym celem pozostaje uniknięcie opodatkowania. Czy zmiany struktur podatkowych przedsiębiorstw będą opłacalne i jakie są metody na Nowy Ład Podatkowy?

Kto może płacić estoński CIT za 2022 i jakie są warunki ryczałtu CIT. Sprawdź zmiany w CIT estońskim za 2022 r. oraz w sprawozdaniu finansowy dla rozliczających ryczałtowy CIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy - zgodnie z brzmieniem nazwy - osób prawnych. Dodatkowo oprócz osób prawnych podatkowi podlegają spółki kapitałowe w organizacji. Nie są one jednak jedynymi podmiotami, które zobowiązane są do zapłaty tego podatku. Podatnikami CIT od 2021 roku są bowiem również inne podmioty mimo że nie posiadają one statusu osoby prawnej.

Obowiązek JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych za 2022 rok, zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolite Pliki Kontrolne to zbiory danych, tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawierają informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie.

W fillup® dzięki JPKomat JPK_V7M i JPK_V7K przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, Pamiętaj również o istniejącym obowiązku wysyłki w pliku JPK_SF e-sprawozdań finansowych do KRS oraz do szefa KAS. 

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Kwoty wykazywane w CIT-8 raportowane są w 2022 r. w plikach JPK przekazywanych na rzecz organów podatkowych na ich żądanie - w szczególności poprzez JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i pozostałe pliki kontrolne, które możesz także przygotować i wysłać z fillup® - więcej o kontrolach na jpk.info.pl.