Wydłużony termin rozliczeń podatkowych i sprawozdań finansowych

Deklarację CIT-8 za 2019 r. złożyć można do końca maja 2020 r. Jest to wynikiem zmian spowodowanych stanem epidemii. Do 31 maja 2020 r. przedłużony jest też termin zapłaty podatku CIT za 2019 r. zarówno u podatników, którzy deklaracje złożyli do końca marca, jak i w terminie późniejszym.

Terminy powyższe na złożenie deklaracji i zapłatę podatku dotyczą wszystkich podatników podatku CIT, z wyjątkiem:

  • podatnik w roku podatkowym 2019 osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

- w przypadku których terminy te są przedłużone do końca lipca 2020 r. 

Wydłużeniu uległy również terminy podpisania i wysyłki sprawozdań finansowych, inwentaryzacji, przekazania sprawozdań do KAS, sporządzania sprawozdań na temat informacji niefinansowych, sprawozdań z płatności...

CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa,
jak Księgowa chciała!

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl
i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS

Podatek CIT za 2019 rok - zmiany w 2020

CIT-8 za 2019 r. złożysz wyłącznie elektronicznie. Niezależnie od ilości osób zatrudnionych musi rozliczenia dokonać przez internet podpisując deklarację podpisem kwalifikowanym. W 2020 r. Ty lub Twój księgowy musicie zatem korzystać z płatnego e-podpisu przy rozliczaniu jednostki CIT. Śledź pozostałe zmiany w podatku CIT i sprawdź, co zmieniło się w przepisach w trakcie 2019 r. Zmiany wpływają na kwoty wykazywane w rocznej deklaracji CIT-8 oraz w innych deklaracjach składanych w trakcie roku do urzędów skarbowych...

e-Sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 w nowej wersji (v 1-2) e-KRS

Począwszy od 10.2018 r. dokumentację (sprawozdania finansowe) do e-KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki, dostarcza się wyłącznie w ściśle określonej formie, tj. elektronicznie. Pozwala to na ograniczenie dla części jednostek obowiązków wysyłki sprawozdań do KAS i urzedów skarbowych. e-Sprawozdania finansowe za 2019 i 2020 roku należy składać w najnowszej wersji (1-2) pliku xml JPK_SF...

UWAGA: od 1.01.2020 - podatek CIT zapłacisz tylko na indywidualny mikrorachunek podatkowy!

Od 1 stycznia 2020 r. podatek CIT, zaliczki CIT, płatności z tytułu odsetek za zwłokę lub kar związanych z podatkiem dokonać należy na indywidualnie przyporządkowany każdemu podatnikowi mikrorachunek. Podatku CIT nie należy płacić zatem na ten sam rachunek co w 2019 roku - rachunek organu podatkowego z lat poprzednich do rozliczeń podatkowych z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaje zamknięty i płatność nie zostanie zaksięgowana!!!

wygeneruj swój indywidualny nr mikrorachunku podatkowego do wpłat CIT i dowiedz się więcej na www.mikrorachunek.pl >>

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Zerowa e-Deklaracja CIT-8 - tak zwany zerowy CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składać należy nie tylko w przypadku, gdy występuje określona kwota, od której zapłacić trzeba podatek. Występują bowiem sytuacje, w których mimo braku podatku CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego - tak zwany zerowy CIT-8 ...

Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Obowiązek JPK

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych za 2020 rok, zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolite Pliki Kontrolne to zbiory danych, tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawierają informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie.

W programie fillUp dzięki JPKomat JPK_VAT przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, a dodatkowo w bardzo prosty sposób aplikacja fillUp na podstawie JPK_VAT wygeneruje automatycznie Twoją deklarację VAT-7.

Pamiętaj również o istniejącym obowiazku wysyłki w pliku JPK_SF e-sprawozdań finansowych do KRS oraz do szefa KAS. 

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Kwoty wykazywane w CIT-8 raportowane są w 2020 r. w plikach JPK przekazywanych na rzecz organów podatkowych na ich żądanie - w szczególności poprzez JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i pozostałe pliki kontrolne, które możesz także przygotować i wysłać z programu fillUp - więcej o kontrolach na jpk.info.pl.