Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w fillup

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną
lub przez e-Deklaracje.

Wypełnij formularz deklaracji CIT-8 w fillup

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. mija 31 marca 2024 roku, a termin jego zatwierdzenia 30 czerwca 2024 roku. Bez zmian pozostaje również termin na elektroniczne przekazanie podpisanego sprawozdania do KRS oraz do Szefa KAS. Termin na złożenie deklaracji i zapłaty podatku za rok podatkowy, który zakończy się w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2024 r. przypada na 02 kwietnia 2024 r. 

CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup®

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl
i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS

uruchom online 30 dni
za darmo
Wypełnij CIT-8

Śledź zmiany w podatku CIT i sprawdź, co zmieniło się w przepisach w trakcie 2023 r. i jak wyglądają przepisy obowiązujące kolejno w 2021, 2022 i 2023 r. Zmiany wpływają na kwoty wykazywane w rocznej deklaracji CIT-8 oraz w innych deklaracjach składanych w trakcie roku do urzędów skarbowych.

Dokumentację (sprawozdania finansowe) do e-KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki, dostarcza się wyłącznie w ściśle określonej formie, tj. elektronicznie. Pozwala to na ograniczenie dla części jednostek obowiązków wysyłki sprawozdań do KAS i urzędów skarbowych. e-Sprawozdania finansowe za 2023 roku należy składać w najnowszej wersji pliku xml JPK_SF...

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku: zwolnienia podatkowe, odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu...

Deklaracja CIT/WZ związana jest z płatnościami nierzetelnymi, za które uznać należy nieterminowe rozliczenia po upływie 90 dni od daty określonej jako termin zapłaty na fakturze lub w umowie zawartej między stronami. 

DEMO e-Sprawozdanie Finansowe w Programie fillup

Zobacz film jak wypełnić CIT-8.

Coraz częściej problemem wspólników spółek opodatkowanych CIT, pozostaje składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki ZUS. Głównym dylematem przedsiębiorców opodatkowanych CIT pozostaje niskokosztowe wypłacanie wynagrodzeń uzyskanych z przychodu spółki. Do dyspozycji wspólników jest kilka metod rozliczeń ze spółką...

Kto może płacić estoński CIT za 2023 i jakie są warunki ryczałtu CIT. Sprawdź jakie zmiany w CIT estońskim oraz w sprawozdaniu finansowym dla rozliczających ryczałtowy CIT obowiązują za 2023 r..

Zmiany w podatkach sugerują poszukiwanie nowych metod opodatkowania i przeprowadzenia dotychczasowej struktury podmiotów. Budzi to zainteresowanie organów kontrolnych, jeśli jedynym celem pozostaje uniknięcie opodatkowania. Czy zmiany struktur podatkowych przedsiębiorstw będą opłacalne i jakie są metody na Polski Ład ?

Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy - zgodnie z brzmieniem nazwy - osób prawnych. Dodatkowo oprócz osób prawnych podatkowi podlegają spółki kapitałowe w organizacji. Nie są one jednak jedynymi podmiotami, które zobowiązane są do zapłaty tego podatku. Podatnikami CIT roku są  również inne podmioty mimo że nie posiadają one statusu osoby prawnej.

Obowiązek JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych za 2023 rok, zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolite Pliki Kontrolne to zbiory danych, tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawierają informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie.

W fillup® dzięki JPKomat JPK_V7M i JPK_V7K przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, Pamiętaj również o istniejącym obowiązku wysyłki w pliku JPK_SF e-sprawozdań finansowych do KRS oraz do szefa KAS. 

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Kwoty wykazywane w CIT-8 raportowane są w 2023 r. w plikach JPK przekazywanych na rzecz organów podatkowych na ich żądanie - w szczególności poprzez JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i pozostałe pliki kontrolne, które możesz także przygotować i wysłać z fillup® - więcej o kontrolach na jpk.info.pl.