FAQ e-Sprawozdania finansowe

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie e-Sprawozdań finansowych i e-KRS 

Przy sporządzaniu lub składaniu e-Sprawozdań finansowych, możesz mieć wiele pytań i wątpliwości. Prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze i najważniejsze pytania.

Jestem osobą fizyczną, prowadzę firmę, moje przychody nie przekroczyły limitu założenia pełnych ksiąg. Czy muszę przygotowywać e-sprawozdania?

Nie, nie figuruje Pan w KRS, nie ma Pan również obowiązku sporządzać sprawozdań finansowych. Rozlicza Pan wyłącznie deklarację PIT roczną, księgi prowadzone w formie uproszczonej wyśle Pan do kontroli w formie pliku JPK_PKPiR lub JPK_EWP wyłącznie na żądanie organów podatkowych.

Jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej, przekroczyliśmy limit przychodów i zaczęliśmy prowadzić pełne księgi. Czy musimy korzystać z e-KRS i e-sprawozdań?

Nie jesteście Państwo wpisani do KRS nie składacie ich zatem w formie elektronicznej. Obowiązkowo dostarczacie je łącznie z rozliczeniem rocznym do urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego każdego ze wspólników. Sprawozdanie przekazać można w dowolnej formie (np. papierowej).

Nowość e-Sprawozdania finansowe

e-Sprawozdania finansowe i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w programie fillUp Przyjazne formularze, w którym znajdziesz także ponad 4.000 innych e-deklaracji, plików JPK, druków, formularzy oraz wzorów pism i umów. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! 

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS >>

Działamy jako spółka jawna, czy musimy przedstawiać w e-KRS sprawozdania finansowe? Nie zgłaszaliśmy się do pełnych ksiąg rachunkowych.

Nie, nie ma takiego obowiązku. Podlegacie państwo pod wpis do KRS, ale nie składacie sprawozdania. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której nie przekraczając limitu obrotu 2 mln euro, dokonacie Państwo zgłoszenia i zdecydujecie się prowadzić pełne księgi.
W państwa obecnym przypadku do KRS składacie oświadczenie, że nie macie obowiązku sporządzać rocznego sprawozdania finansowego, natomiast do właściwego urzędu skarbowego przesyłacie Pan wyłącznie rozliczenie deklaracji podatku PIT wspólników, rocznego sprawozdania nie trzeba sporządzać i przesyłać ani do US, ani do KAS, ani do KRS.
Jeżeli jako spółka podejmiecie decyzję i złożycie oświadczenie o prowadzeniu pełnych ksiąg, wówczas sprawozdanie przekazujecie do e-KRS. Nie macie go wówczas obowiązku przekazywać do US – zostanie ono automatycznie przekazane za pośrednictwem RDF.

Jesteśmy stowarzyszeniem, nie prowadzimy działalności gospodarczej uzyskujemy jednak innego rodzaju przychody (np. składki członkowskie). Czy należy wysyłać plik JPK_SF do e-KRS?

Nie, wysyłki możecie Państwo dokonać elektronicznie, obowiązuje Was jednak dowolny format, np. skany pisma, nie musicie korzystać z JPK_SF (ale możecie korzystać również z takiej formuły). Sprawozdanie finansowe macie Państwo obowiązek podpisać elektronicznie, nie wystarczy mail do KRS; sprawozdanie w formie skanu powinno zostać złożone do systemu e-KRS. Jako podatnik CIT macie obowiązek wysłać sprawozdanie finansowe również do szefa KAS, nie zostanie automatycznie przekazane.

Jesteśmy fundacją, prowadzimy działalność gospodarczą, a całość przychodów przeznaczamy na działalność statutową. Czy musimy wysyłać e-sprawozdania?

Tak, macie obowiązek dokonać rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS w efekcie sprawozdanie elektroniczne należy przedstawić w pliku JPK_SF do e-KRS. Nie trzeba wysyłać sprawozdania do US.

Mamy spółkę komandytową, w której komplementariuszem jest spóła z o.o. a komandytariuszem – osoby fizyczne. Czy musimy stosować nowe przepisy o KRS?

Tak, w przypadku obu podmiotów – sp. z o.o. i sp. k. zobowiązani jesteście Państwo do wysyłki do e-KRS sprawozdania finansowe, ani spółka komandytowa, ani z o.o. nie musi wysyłać sprawozdań finansowych do KAS i US.

więcej o e-Podpisywanie sprawozdania i wysyłki JPK_SF